ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ αναλαμβάνει την μερική ή ολική επισκευή κηνητήρων λεωφορείων (MERCEDES, MAN, SCANIA ) με γνήσια ανταλακτικά. Στην περίπτωση ολικής επισκευής κινητήρα, η εταιρία αναλαμβάνει το λύσιμο και το μοντάρισμα του. Μετά την επισκευή του κινητήρα, γίνετε στις εγκαταστάσεις μας ο τελικός έλεγχος λειτουργίας του και η παράδοση του στο χώρο σας. Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ δίνει ένα χρόνο εγγύηση όταν γίνεται ολική ανακατασκευή του κινητήρα.