ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ

ΦΟΡΤΗΓΑ

Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ αναλαμβάνει την μερική ή ολική επισκευή κηνητήρων φορτηγών (MERCEDES, MAN, SCANIA ) με γνήσια ανταλακτικά. Στην περίπτωση ολικής επισκευής κινητήρα, η εταιρία αναλαμβάνει το λύσιμο και το μοντάρισμα του. Μετά την επισκευή του κινητήρα, γίνετε στις εγκαταστάσεις μας ο τελικός έλεγχος λειτουργίας του και η παράδοση του στο χώρο σας. Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ δίνει ενα χρόνο εγγύηση όταν γίνεται ολικη ανακατασκευή του κινητήρα