ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Η εταιρία μας, με πολλές καταξιώσεις στον χώρο των αγωνών, προετοιμάζει και βελτιώνει τον κινητήρα σας σύμφωνα με την χρήση που πρόκειται να κάνει: street, race, drag, challenge, προετοιμασία για χρήση nitro & turbo charge.
Βελτιώσεις σε όλα τα σημεία και μέρη του κινητήρα, με ζυγοσταθμίσεις μπιελών και στροφάλων μέχρι 38.000rpm, ογκομετρήσεις, ακτίνες απομαγνητισμού, μοιρομετρήσεις κινητήρων, απόλυτες εφαρμογές, απόλυτες εφαρμογές με vacum, πρεσσαρίσματα, Testers (-1000mbar - +16bar). Επίσης αναλαμβάνουμε επαναφορές εργοστασιακών ρυθμίσεων, συμβατών αλλά και εξειδικευμένων κινητήρων, βελτιώσεις κεφαλών στην αύλωση (ροϊκή εξέλιξη), αλλά και αλλαγή της γωνίας στο venturi της έδρας. Ακόμη κάνουμε τη βελτίωση ελατηρίωσης βαλβίδων με spring tester και πολλές άλλες ειδικές εργασίες που συνθέτουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην απόδοση του κινητήρα.