ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14ο Χλμ Θεσσαλονίκης
Μουδανιών.

 

Τηλ : 2310467370-1
  2310467332
fax : 2310467371

 

Email
amouratidis@hotmail.gr
j.prov@hotmail.com

:
:
:
:
:
: