ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ αναλαμβάνει την μερική ή ολική επισκευή του κηνητήρα με γνήσια ανταλακτικά. Στην περίπτωση ολικής επισκευής κινητήρα, η εταιρία αναλαμβάνει το λύσιμο και το μοντάρισμα του. Μετά την επισκευή του κινητήρα γίνετε στις εγκαταστάσεις μας ο τελικός έλεγχος λειτουργίας του. Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ δίνει εγγύηση για ένα έτος όταν γίνεται ολική ανακατασκευή του κινητήρα.