ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ αναλαμβάνει την μερική ή ολική επισκευή των χωματουργικών κηνητήρων(CATERPILLAR, JCB, DETROIT, CUMMINS ) με γνήσια ανταλακτικά. Στην περίπτωση ολικής επισκευής κινητήρα, η εταιρία αναλαμβάνει το λύσιμο και το μοντάρισμα του κινητήρα και παραδίδετε όπως της παραπάνω εικόνες. Μετά την επισκευή του κινητήρα γίνετε στις εγκαταστάσεις μας, ο τελικός έλεγχος λειτουργίας του και η παράδοση του στο χώρο σας. Η εταιρία ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΦΟΙΝΙΞ δίνει εγγύηση ενός έτους όταν γίνεται ολική ανακατασκευή του κινητήρα.